contactUs-icon-bannerTop.png

人才招聘

 • 联系方式 联系方式
 • 在线留言 在线留言
 • 人才招聘 人才招聘
num01.png 联系我们
 • contactUs-icon-phone.png

  电话

 • contactUs-icon-Email.png

  邮箱

 • contactUs-icon-qPhone.png

  招聘电话

num02.png 办公地点
contactUs-icon-address.png

西安

contactUs-icon-msgName.png 姓名 *
contactUs-icon-msgPhone.png 电话 *
contactUs-icon-msgCode.png 验证码 *
contactUs-icon-msgMsg.png 留言 *
 • 工作地点:
  全部西安
 • 职位类别:
  全部产品类其他销售职位
 • 产品经理-产品

  技术类-开发 招聘人数:2

  2020-04-08

 • 业务经理

  业务部 招聘人数:2

  2020-04-08